Composició grups municipals

Junts per Agullana - Compromís Municipal (CM)

Josep Jovell i Pujulà

Josep Viñas i Homs

Arantxa García Cardoso

Míriam Lladós Gómez

Montserrat Mallol Guisset

 

Esquerra Republicana de Catalunya -Acord Municipal ( ERC-AM )

Franck Escaffre Gutés

 

Clar i Català - Tots Empordà

            Eliseu Oliva Vidal