Informació al contribuent

Calendari

IBI Urbana:  1 de juny - 31 de juliol

IBI Rústica:  1 de juny - 31 de juliol

IAE: 1 de setembre- 31 d'octubre

BICE: 1 de juny - 31 de juliol

Aigua/ escombraries:  gener, abril, juliol i octubre.

Impost vehicles: març- abril

Arbitris:  novembre- desembre

Llar d'infants:  cobrament mensual

 

L'IBI Urbana, Rústica i l'IAE es paguen a:

Oficina de XALOC situada a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Adreça:  C/. Nou, 48

17600 FIGUERES

Tef. 972 50 30 88

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

A través de l'entitat bancària amb la qual opereu habitualment.