A.F.A. Escola d'Agullana

A.F.A. del CEIP "Lluís Marià Vidal"

A.F.A. del CEIP "Lluís Marià Vidal"

A finals del franquisme i durant els primers anys de la democràcia, arreu es varen constituir associacions, moviments sindicals, pedagògics, polítics, socials ... Durant aquests anys a Agullana s'anaven tancant les darreres fàbriques de suro, al mateix temps que es creaven llocs de treball en les oficines de les agències de duanes de la Jonquera, passant d'una economia preferentment industrial a una de serveis, factor determinant per mantenir la població.

Culturalment aquells anys van ser d'un dinamisme extraordinari. Un grup de joves varen recuperar festes populars com la revetlla de Sant Joan i la festa de la Xuia ( 1974 ). A l'any 1976, amb una tasca encomiable, es va constituir el "Cine Club Alt Empordà". el 1985 es va reeditar la revista "El tap de suro" i es formà la G.E.C.A., dos anys més tard, el Grup Cultural.

A l'escola els mestres veieren la necessitat d'integrar els pares en la dinàmica del centre i fer-los participar per aconseguir entre tots una millora en la qualitat d'ensenyament. Amb aquesta finalitat, a l'any 1977 es va constituir l'assemblea de pares d'alumnes amb un reglament de règim intern. 

El primer punt de l'assemblea deia així:

" L'assemblea estarà constituïda conjuntament amb els pares dels alumnes i els professors ( ...) El seu objectiu principal és el de mantenir un contacte permanent amb els mestres per intentar, entre tots, una millor educació pels alumnes (...) "

La primera junta la formaren els següents membres:

President: Josep Salellas i Budó
Secretari: Pere Verdú i Costa
Tresorer: Jaume Soler i Vilanova
Vocal 1r: Margarita Bassach i Bonal
Vocal 2n: Carme Pujolà i Genís
Vocal 3r: Artur Esteve i Comes
Vocal 4t: M. Lluïsa Faig i Vilà

Juntament amb aquesta nova organització sorgiren diverses col·laboracions per part d'altres persones vinculades a l'escola per a realitzar diferents activitats.

Des de l'any de la fundació de l'associació fins a l'actualitat han estat moltes les activitats programades i dutes a terme. Una de les primeres fites que l'associació portà a terme fou l'escola de ballet, que funcionà durant tres anys. A continuació, i durant el Nadal del mateix any, s'inicià l'obrador de ceràmica dirigit pel Sr. Antoni Federico. També el Sr. Joan Reynal i els mestres formaren un grup de teatre que escenificava les seves representacions durant els festivals de fi de curs.

D'altra banda, i en època de la primera junta, el president de l'associació, el Sr. Josep Salellas i el Sr. Pere Verdú, foren els principals precursors que ajudaren a muntar el taller de ceràmica. Durant aquesta etapa es construí un forn de llenya amb el seu cobert, la fosa per emmagatzemar l'argila, la dotació de taulells, dos torns i de tots els estris i materials que feien falta pel desenvolupament de l'activitat.

El dia 27 de maig de l'any 1980 es varen aprovar els estatuts de la " Asociación de Padres de alumnos y amigos de la Escuela Graduada Mixta Luís Mariano Vidal", que va ser inscrita en el registre provincial d'associacios amb el número 744 de la secció primera de Girona.

Alguns dels objectius bàsics de l'associació es recollien a l'article segon dels estatuts i eren els següents:

a) Promoure el diàleg i la col·laboració entre els associats i el centre per a aconseguir la formació integral dels escolars mitjançant la vinculació permanent entre professors i pares.

b) Promoure socialment la igualtat d'oportunitats entre tots els alumnes del centre ( ... )

Es donava molta importància a l'opinió i la col·laboració del professorat, tant és així que es contemplava que els mestres formessin part de la comissió assessora de l'A.P.A. A l'any 1981, es varen iniciar les populars marxes Xino-Xano, amb itineraris dins del terme municipal, que cada any s'han anat variant.

 Com a tantes d'altres escoles, aquesta acció conjunta de pares i mestres, de vegades, ha provocat tensions degudes a la difícil tasca de trobar l'equilibri entre el dret a la participació dels pares i el posicionament didàctic dels ensenyants. Amb el temps, però, s'ha anat aconseguint pautar les tasques específiques de cada grup dins d'un marc d'entesa i cooperació.

Altres activitats rellevants fomentades per l'associació varen ser les classes de música i estampació, l'ajuda per a la informatització de l'escola, la col·laboració econòmica de festes com el tió per Nadal, els panallets per Tots Sants, l'organització de l'excursió de final de curs...

A l'any 2000 es varen aprovar uns nous estatuts i es va canviar el nom de l'entitat. A partir d'ara l'A.P.A. es passaria a dir A.M.P.A.: Associació de Mares i Pares d'Alumnes i es perdria l'afegitó d'amics de l'escola. Actualment s'anomena A.F.A., Associació Famílies d'Alumnes.

 


Per a més informació:

  • Ajuntament d'Agullana

    c. Lluís Gomis, 2 17707 Agullana

    ajuntament at agullana dot cat

    L'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament és, de DILLUNS a DIVENDRES, de 9 a 15 hores