Comunitat de caçadors

El tipus d'hàbitat que suposa el terme d'Agullana fa normal la presència d'espècies animals habitualment buscades pels caçadors, com ara el senglar, la guilla, el teixó i la geneta, el conill, el tudó i la perdiu, la becada i el becadell, els torts i les grives.

La pràctica de la caça és habitual entre els agullanencs des d'antic, però a poc a poc s'ha passat d'entendre-la com una activitat complementària de subsistència a la seva pràctica concebuda com un esport.

El 1973 es constituí la Comunitat de Caçadors d'Agullana, formada en aquell moment per 97 socis fundadors i presidida per Facundo Genís i Genís.

A part d'ocupar-se de la reglamentació de tot allò que fa referència a la caça major o menor dins el vedat, la comunitat de caçadors té un paper molt actiu en la conservació de l'equilibri ecològic dins el seu territori.

Així, des de l'any 1978 una part dels seus fons es dediquen a la repoblació de certes espècies com ara el conill.

Altres espècies com ara la perdiu, la guatlla o el faisà, no solament són motiu de repoblació sinó que han esdevingut animals de caça prohibida dins el vedat.

Una altra manera de protegir certes espècies és l'organització de batudes autoritzades de certs depredadors. Amb aquestes batudes es pretén alleugerir la incidència de ferams com la guilla o la geneta en l'equilibri de certes espècies menors.

Amb un nombre important de socis i presidida per en Domingo Jiménez Jiménez, la comunitat s'estructura en tres seccions, el vedat, caça major i caça menor, i duu a terme moltes activitats com les campanyes d'arranjament de camins per part de coles de voluntaris, algun campionat de tir al plat i, per què no?, un magnífic dinar de germanor com a cloenda de cada temporada.

Adreça:  Ctra. La Vajol s/n - antic escorxador -

Actualment el presideix el Sr. JAUME GENIS i ORIOL


Per a més informació:

  • Ajuntament d'Agullana

    c. Lluís Gomis, 2 17707 Agullana

    ajuntament at agullana dot cat

    L'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament és, de DILLUNS a DIVENDRES, de 9 a 15 hores