ACTA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL, DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS, VALORACIÓ DE LES DUES PROVES DE LA FASE D'OPOSICIÓ I BAREMACIÓ DE LA FASE DE CONCURS DE MÈRITS

12/07/2022