ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES LLOC DE TREBALL SECRETARIA

09/08/2022

Anunci de convocatòria i bases per proveir, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, el lloc de treball de secretaria de classe tercera reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria Intervenció de l'Ajuntament d'Agullana.