DECRET D'ALCALDIA 260 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES BORSA DE TREBALL LLAR INFANTS

11/08/2022

Decret Alcaldia 260 llista admesos/es i exclosos/es, designació comissió valoració i fixació data.