DECRET D'ALCALDIA 468 VALORACIÓ ASPIRANTS PLAÇA AGUTZIL MUNICIPAL

28/12/2022

DECRET D'ALCALDIA 468 VALORACIÓ ASPIRANTS CONVOCATÒRIA DE CONCURS LLIURE PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL I EN LA MODALITAT DE CONTRACTE DE RELLEU, UNA PLAÇA D'AGUTZIL MUNICIPAL.