DECRET D'ALCALDIA NÚM. 223/2024 VALORACIÓ ASPIRANTS A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER A LA PISCINA MUNICIPAL D'AGULLANA.

11/04/2024