DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 204/2024 APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA MUNICIPAL.

28/03/2024