SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

21/11/2022

Subvenció per elaboració del catàleg d’expedients de llicències d’obres majors i menors de particulars.