Serveis subministrament

Fecsa-Endesa
Avaries Tel: 902507750, Gestió Tel: 900770077

Ajuntament
Tel. 972535206
Horari atenció públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00h

Gas butà - Mallol Hermanas
tel. 972503103

Movistar
Tel. fix: 900101010, Tel. Mòbi: 1485 / 609

Vodafone
Tel. 1444

Ono
Tel. 1400

Orange
Tel. 1414

Nedgia Catalunya

Contacte emergències: 900 750 750 - Atenció al client 900 100 252